Ik ben tegen snoetenpoetsers

Ik ben tegen snoetenpoetsers

Vorige week is de ICABUS gestart met een nieuwe demonstratietest op de RWZI Zeist van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. En gelijk vielen we met de neus in de boter. Diezelfde avond kwam er een enorme hoosbui over het gebied, nadat het even wat minder had...
Fijnzeven voor KRW doelen

Fijnzeven voor KRW doelen

Het gevolg van de nieuwe wetgeving voor water is dat er strengere eisen op het gebied van stikstof zullen gelden in het oppervlaktewater. De door de waterschappen beheerde RWZI’s leveren een grote bijdrage aan het stikstofgehalte van dat water. Stikstof kan...
Tijd om terug- en vooruit te kijken.

Tijd om terug- en vooruit te kijken.

Dankbaar voor 2023, voor de 5 samenwerkende waterschappen die onze cellulose zeef getoetst hebben. Bijzonder dankbaar voor het waterschap dat ons een intentieverklaring voor een eerste demonstratieproject heeft gegeven. Weer een goede test gedaan bij Industriewater...
We are super proud and honoured

We are super proud and honoured

We are super proud and honoured that Antoine Walter picked PURGATORIA as his no. 1 takeaway technology from the Aquatech.If you could not visit yourself, but still want to catch up on the short practical course of advanced sieve technology, click on the YouTube link,...
Vet en de ICABUS

Vet en de ICABUS

Een pilot dient ervoor om aan te tonen dat iets werkt, ook in de praktijk van alle dag. Begin november is de ICABUS geïnstalleerd op de RWZI in Olburgen van Waterschap Rijn en IJssel. Het systeem heeft volledig zonder storingen gewerkt, op één puntje na. Op de foto is...