Fijnzeven voor KRW doelen

Fijnzeven voor KRW doelen

09 apr 2024 | ICABUS, LinkedIn

Het gevolg van de nieuwe wetgeving voor water is dat er strengere eisen op het gebied van stikstof zullen gelden in het oppervlaktewater. De door de waterschappen beheerde RWZI’s leveren een grote bijdrage aan het stikstofgehalte van dat water.

Stikstof kan geloosd worden in 3 vormen. Organische stikstof, Nitraat en Ammonium. Aan die eerste is nagenoeg niets te doen. Nitraat kan met een goede denitrificatie uit het water gehaald worden, maar dan moet er veel makkelijk afbreekbare koolstofverbindingen in het water zitten. Ammonium komt eigenlijk alleen voor als de zuivering overbelast is als gevolg van een regenbui (First Flush voor de ingewijden).

Een fijnzeef haalt met name cellulose uit rioolwater, toiletpapier. Die papiervezels verteren wel in een zuivering, maar niet heel snel. Zij doen niet mee aan de denitrificatie (2 – 4% uit onderzoek), maar leveren tot wel 20% van de organische belasting van een zuivering. Dat is dus koolstof die niet nuttig is voor het behalen van lage stikstofgehaltes.

Bij regenweer spoelt in het riool bezonken vuil op en zorgt voor een tijdelijke overbelasting van de zuivering. Hierdoor kan de stikstof niet omgezet worden in nitraat, en vinden er dus ammoniumpieken plaats. Die zorgen lange tijd voor een veel te hoge N concentratie in het oppervlaktewater. Een fijnzeef kan een fors deel van de vracht naar een zuivering tijdens een regenbui uit het water halen. Die extra vervuiling is immers gerelateerd aan deeltjes.

Sommige zuiveringen hebben een voorbezinktank. Hierin bezinkt een deel van de deeltjes voor de zuivering. Het nadeel van een voorbezinktank is dat er ook makkelijk afbreekbare organische stoffen worden afgescheiden. Deze stoffen kan de zuivering prima gebruiken om nitraat te verwijderen. Door fijnzeven te plaatsen kan de operator besluiten om het filtraat van de fijnzeef direct, of via de voorbezinktanks naar de biologie te sturen. Daarmee kan hij het nitraatgehalte reduceren én voorkomen dat de zuivering overbelast wordt. Bij een regenbui kunnen de fijnzeven dan parallel bedreven worden, waardoor de belasting op de voorbezinktanks aanzienlijk lager komt te liggen, wat de efficiëntie van de voorbezinktanks ten goede komt.

Tot op heden werden fijnzeven alleen overwogen als er een kleine uitbreiding van de zuivering nodig was (10-15% extra capaciteit) of als het waterschap circulaire ambities had (in 2050 zijn alle waterschappen volledig circulair). Nu komt er nog een derde drijfveer bij: de optimalisatie van de verwijdering van stikstof. Veel goedkoper dan voorbezinktanks bijbouwen, volledig modulair en met lage onderhouds- en energiekosten (bij de ICABUS althans).

Graag wil ik dit principe in de praktijk gaan onderzoeken, en kom ik in contact met waterschappen / adviesbureau’s die mee willen denken in het verlagen van de kosten voor de implementatie van de KRW.

Post op LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/fijnzeven-voor-krw-doelen-frans-durieux-dmqbe/

0 reacties