Tijd om terug- en vooruit te kijken

Tijd om terug- en vooruit te kijken.

05 jan 2024 | ICABUS, LinkedIn

Dankbaar voor 2023, voor de 5 samenwerkende waterschappen die onze cellulose zeef getoetst hebben. Bijzonder dankbaar voor het waterschap dat ons een intentieverklaring voor een eerste demonstratieproject heeft gegeven. Weer een goede test gedaan bij Industriewater Eerbeek, aan dat team hebben we erg veel te danken.

In 2024 zien we uit naar een tijdje productie draaien bij Industriewater Eerbeek om hun voorbezinktank te vervangen zodat die gerenoveerd kan worden. Daarna gaan we een half jaar een praktijktest doen bij een 6e waterschap die interesse heeft in deze techniek. Daarnaast gaan we ons eerste productiemodel bouwen en installeren op een RWZI, waarover later meer.

We zijn dankbaar voor onze partners (MTA, PBMK en INNOVING), onze klanten, onze financiers (RZI, Rabobank, OOSTNL) en alle belangstellenden in deze innovatieve technologie voor het winnen van vezels uit afvalwater. En we zien uit naar een toekomst waarin er steeds meer waardevolle stoffen op een slimme manier uit afvalwater geoogst worden.

Waterschap Aa en Maas, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en IJssel, Industriewater Eerbeek

Bron LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/purgatoria_gelukkignieuwjaar-happyrecycling-icabus

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *